Murići


Selo Donji Murići nastalo je u podnožju brda Brinja đon u pitomoj oazi priobalnog pojasa Donjih Šestana. Naselje razbijenog tipa, u sebi ima elemente orijentalnog graditeljstva, karakterističnog za ovaj dio Skadarskog jezera. Pojedinačne grupacije kuća razbacane su po seoskim brežuljcima, dok se ravnica pri obali koristi za obrađivanje. Obala Donjih Murića sa pješčanim plažama i mnoštvom ostrva, jedinstvena je panoramska i ambijentalna vrijednost Skadarskog jezera.

Murići plaža - Skadarsko jezero