Flora i fauna Skadarskog jezera


Flora

lokvanj

Ekosistem Skadarskog jezera je izuzetno složen, submediteranskog tipa, sa dominacijom slatkovodnih i močvarnih biotopa naročito uz sjevernu obalu. Prisustvo šumošikara, gariga i kamenjara na južnim karstnim padinama ukazuje na florističku i vegetacijsku raznovrsnost i bogatstvo.

Flotantne močvarne vrste, bijeli i žuti lokvanji i kasaronje, tokom ljetnjih mjeseci, prekrivaju velike vodene površine, dajući jezeru prepoznatljiv izgled. Prisutne su takođe prostrane i guste populacije trske i rogoza.

Na plavnim terenima egzistiraju različite vrste vrba gradeći šumarke, a uz ušće Morače prostranu i gustu vrbovu šumu. Na kopnu, duž sjeverne strane, na par lokaliteta, nalaze se stabla endemičnog skadarskoh hrasta ( Qurcus robur scutariensis), koji je zaštićen kao rijetka i ugrožena vrsta.

ramonda

Na južnoj obali rastu mnogobrojne endemične, rijetke, ljekovite, medonosne i aromatične vrste. Endemičnu floru predstavljaju: srpska ramonda, žuta divlja lala, huterova divlja papričica. Zakonom zaštićene vrste su: nježna kockavica, šafrani, zanovijet, modro lasinje, svilena i dalmatinska žutilovka, divlji komorač, kuglasto devesilje, dok su ljekovite i medonosne: pelim, smilje, ruzmarin, lovor, glog, majčina dušica, kantarion i dr.

 

Fauna

čaplja

Zahvaljujući prije svega očuvanim ekosistemima i nepristupačnosti pojedinih djelova Jezera, posebno duž sjeverne , močvarne obale, Skadarsko jezero je „ptičji raj“ za 280 vrsta ptičjih vrsta, od kojih je najveći broj rijetkih i ugroženih. Najpoznatije su: kudravi pelikan, siva bijela i žuta čaplja, gnjurci, divlje patke, barske koke i dr.

Cjelokupna ornitofauna predstavlja važan element biodiverziteta Skadarskog jezera kao žarišta (tzv. „hot spot“) odnosno najznačajnijeg područja za ptice močvarice u Evropi, tokom sezone gniježđenja i zimovanja. O bogatstvu i raznovrsnosti ihtiofaune govore podaci da u vodama sliva Skadarskog jezera živi 48 vrsta riba, od čega je 15 endemičnih. Pored autohtonih vrsta, kakve su krap i ukljeva, interesantno je i prisustvo nekih morskih, kao što su jegulja, cipol, skakavica i kubla.

ukljeva

Sa širokom zonom močvarne vegetacije i vodoplavnih livada, prostorima pored potoka i vlažnim šumskim područjima, Jezero je idealno stanište za veliki broj vodozemaca. Zaštićene vrste vodozemaca su: velika krastača, zelena krastača, gatalinka, obični mrmoljak, skadarska zelena žaba i dr. Faunu gmizavaca Skadarskog jezera i njegove okoline čine brojne zaštićene vrste, među kojima je veliki broj endema, kao što su oštroglavi gušter, smuk šilac, prugasti smuk i dr.